הטרואר | קווים לדמותו (#2 – על סביבת התפתחות המושג):

אם נתבונן לרגע על התפתחות מושג הטרואר, הרי שהוא התפתח בעולם יין אחר ושונה מאוד מעולם היין המוכר לנו. עולם בו המדע טרם נכנס לעומק הבנת התהליכים הבוטאניים, המיקרובילוגיים והכימיים שמתרחשים בכרם ביין. עולם שלפני תחילת החקר, עולם בו האמינו שההתעוררות המאלו-לקטית בחביות בבוא האביב אינה פעילות חיידקית הקשורה בטמפרטורה אלא זוהי נפשו של היין, המחובר […]

הטרואר | קווים לדמותו (#4 על ההגדרה המרחיבה והמצמצמת):

הדיסוננס עליו הצבענו בפעם הקודמת, בין ההשפעה הדרמטית והבלתי נמנעת של הכורם והיצרן, ובין ההשפעה החמקמקה של אזור הגידול, ברור למדיי לכל מי שיאות להתבונן בכך ביושרה בסיסית. אך אם זו המציאות, איך נגדיר טרואר? נמצאו לכך שני התייחסויות שונות. נתייחס אליהם, כמו גם לבעיות שהן מציבות.מצד אחד, נפגוש גישה מרחיבה, הפותרת את הדיסוננס בכך […]

הטרואר | קווים לדמותו (5 # על החוט המשולש ועל אופנה):

אם התייחסנו עד כה לשני הכוחות המוכרים של היין, הטרואר (הכרם ומיקומו) והגורם האנושי (דהיינו הכורם והיינן), עם נטייה דיכוטומית במידת מה להצביע על העולם הישן כנותן כבוד לטרואר, ועל העולם החדש עם כל ה-winemakers שלו כמקדשי גישת ה"אני", הרי שזאת התייחסות חלקית בלבד. באמת, אין כאן רק זוגיות בין שני הכוחות הללו. זו שלישיה, […]