הטרואר | קווים לדמותו (#4 על ההגדרה המרחיבה והמצמצמת):

הדיסוננס עליו הצבענו בפעם הקודמת, בין ההשפעה הדרמטית והבלתי נמנעת של הכורם והיצרן, ובין ההשפעה החמקמקה של אזור הגידול, ברור למדיי לכל מי שיאות להתבונן בכך ביושרה בסיסית. אך אם זו המציאות, איך נגדיר טרואר? נמצאו לכך שני התייחסויות שונות. נתייחס אליהם, כמו גם לבעיות שהן מציבות.מצד אחד, נפגוש גישה מרחיבה, הפותרת את הדיסוננס בכך […]